ข่าวบันเทิง

ต๊อกแต๊ก ถูกปลดจากต้นสังกัด!!!

ต๊อกแต๊ก ถูกปลดจากต้นสังกัด!!!

ประกาศข่าวสำคัญจาก Habita Land ขอยุติบทบาท

นางสาวธารทิพย์ นาคมณี (ต๊อกแต๊ก) เนื่องจากกระทำผิดซ้ำ แม้ได้มีการพยายามตักเตือนจากต้นสังกัดหลายครั้งแล้วได้แก่

1. แอบตกลงรับงานเองโดยไม่แจ้งต้นสังกัด (โดยต้นสังกัดตักเตือนไปอย่างชัดเจนแล้วตั้งแต่ครั้งแรกว่าต้องแจ้งทางค่ายก่อนตกลงรับงาน เพื่อให้ค่ายได้มีส่วนช่วยในการเป็นตัวแทนในการตั้งเรตราคาและการเจรจา แต่ยังแอบกระทำผิดซ้ำ)

2. บุคคลใกล้ชิดทำความเสียหายต่อสาธารณะโดยพูดถึงทางต้นสังกัดเสียหายออกทางไลฟ์

3. เขียนเสื้อแฟนคลับฟรี โดยไม่ได้รับอนุญาตจากต้นสังกัด ซึ่งซ้อนทับกับสินค้าของต้นสังกัด เป็นเหตุให้เกิดข้อพิพาทระหว่างกลุ่มแฟนคลับ เป็นต้น

จากความผิดดังกล่าว ทำให้พ้นสภาพการเป็นเมมเบอร์ของ Habita Land ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2563 สาเหตุที่เราต้องแจงความผิดเช่นนี้ เนื่องจากอาจจะมีผู้ไม่หวังดีพยายามบิดเบือนข่าวที่เกิดขึ้นจึงขอชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางวงขอกราบขออภัยอย่างสุดซึ้ง หวังว่าทุกท่านจะสนับสนุนสมาชิก Habita Land และกิจกรรมในอนาคตของพวกเราต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ

0 Comments 0 Comments
0 Comments 0 Comments