รวมภาพรัฐบาลจีนส่งทหารไปสลายผู้ชุมนุมจัตุรัสเทียนอันเหมิน

รวมภาพรัฐบาลจีนส่งทหารไปสลายผู้ชุมนุมจัตุรัสเทียนอันเหมิน

รัฐบาลจีนส่งทหารไปสลายผู้ชุมนุมที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน หลังการชุมนุมประท้วงนาน 7 สัปดาห์ การบังคับใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ของกรุงปักกิ่งดำเนินการโดยใช้บังคับตั้งแต่ 3 มิถุนายน 2532 (1989) (ประกาศ 20 พฤษภาคม 2532 (1989) - 10 มกราคม 2533 (1990) รวมระยะเวลา 7 เดือนและ 3 สัปดาห์)

0 Comments 0 Comments
0 Comments 0 Comments