ข่าวทั่วไป

สรรพากรไม่ถอยเลือกเอาจะเปิดข้อมูล หรือ จ่ายภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

สรรพากรไม่ถอยเลือกเอาจะเปิดข้อมูล หรือ จ่ายภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

สรรพากรระบุ เดินหน้าเก็บภาษีดอกเบี้ยไม่ถึง 20,000 หากไม่มาแสดงตัวถือว่าให้ข้อมูลอัตโนมัติ แต่ถ้าไม่ยอมให้ก็ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยแม้ไม่ถึง 20,000 บาท

เมื่อวันที่ (26 เม.ย. 62)  นายปิ่นสาย สุรัสวดี โฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า วานนี้  กรมสรรพากรได้เชิญสมาคมธนาคารไทย และตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เข้ามาหารือเกี่ยวกับประเด็น การยกเว้นดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ หากได้รับดอกเบี้ยไม่ถึง 20,000 บาท โดยในสัปดาห์หน้ากรมฯ จะออกประกาศแก้ไขประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 344 ลงวันที่ 4 เม.ย.2562 เรื่องการเก็บภาษีจากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ โดยผู้ที่ไม่ประสงค์ให้ธนาคารเปิดเผยข้อมูลต่อกรมสรรพากรจะต้องมายืนยันกับธนาคาร ไม่เช่นนั้นธนาคารจะถือว่าผู้ฝากเงินให้ความยินยอมส่งข้อมูลดอกเบี้ยออมทรัพย์ให้กับกรมฯ ทันที

“ผู้ที่ต้องการยกเว้นไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ต้องทำตามเงื่อนไข คือสรรพากรจะต้องได้ข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์จากธนาคารเพื่อให้กรมฯ นำข้อมูลที่แต่ละธนาคารส่งให้มาวิเคราะห์รวมกันว่าถึงเกณฑ์จะต้องเสียภาษีดอกเบี้ยหรือไม่ โดยผู้ที่ยินยอมส่งข้อมูลไม่ต้องทำอะไร ธนาคารจะส่งข้อมูลให้เอง และถ้าหากตรวจสอบแล้วมีดอกเบี้ยออมทรัพย์ไม่ถึง 20,000 บาทจะได้รับการยกเว้นเสียภาษี ส่วนผู้ที่ไม่ประสงค์จะส่งข้อมูลให้กรมฯ จะต้องไปทำเรื่องแจ้งความประสงค์ที่ธนาคารให้ชัดเจน และธนาคารต้องหักภาษีเจ้าของเงินฝากทุกกรณีแม้ดอกเบี้ยจะไม่ถึง 20,000 บาทก็ตาม เพราะถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขการได้รับยกเว้น โดยเจ้าเงินฝากจะต้องไปขอคืนภาษีช่วงสิ้นปีเอง”

0 Comments 0 Comments
0 Comments 0 Comments