สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จไปในการทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ในงานสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ฯ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จไปในการทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ในงานสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ฯ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
เสด็จไปในการทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ในงานสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดยทรงแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปต่อยอดการพัฒนา ยกระดับสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.facebook.com/royalworldthailand/posts/3217832334988464

0 Comments 0 Comments
0 Comments 0 Comments