ข่าวทั่วไป

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯพระราชทานหน้ากากผ้า

SIRIVANNAVARI Bangkok

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯพระราชทานหน้ากากผ้า

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเยี่ยมผู้แทนแพทย์และพยาบาลจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งพระราชทานขวัญกำลังใจ กับพระราชทานหน้ากากผ้า ซึ่งตัดเย็บโดยแบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok เจลแอลกอฮอล์จากแบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok และน้ำยาฆ่าเชื้อ แก่ผู้แทนแพทย์พยาบาล เพื่อกระจายให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศที่ขาดแคลน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563

0 Comments 0 Comments
0 Comments 0 Comments