ราชกิจจานุเบกษา

Total 9 posts


ราชกิจจาฯ (ฉบับเต็ม) พิพากษา จำคุก 'ทักษิณ' 5 ปี คดีหุ้นชินคอร์ป

ราชกิจจาฯ (ฉบับเต็ม) พิพากษา จำคุก 'ทักษิณ' 5 ปี คดีหุ้นชินคอร์ป

15/01/2564 ราชกิจจาฯ เผยแพร่ คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฉบับเต็ม จำคุก 'ทักษิณ ชินวัตร' 5 ปี

ด่วน! พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ยกระดับคุม COVID-19 มีผล 6 โมงเช้า 4 ม.ค.64
ข่าว Covid-19 /

ด่วน! พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ยกระดับคุม COVID-19 มีผล 6 โมงเช้า 4 ม.ค.64

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด และคำสั่งคุมโควิด-19 ยกระดับมาตรการเข้ม มีผล 4ม.ค.64 ตามประกาศยกระดับมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19ประกาศกระทรวงคลัง "หนี้สาธารณะ" สูงถึง 7.8 ล้านล้านบาท 49% ของ GDP

ประกาศกระทรวงคลัง "หนี้สาธารณะ" สูงถึง 7.8 ล้านล้านบาท 49% ของ GDP

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องรายงานสถานะหนี้สาธารณะ วันที่ 30 ก.ย.63 พบไทยมียอดหนี้สาธารณะคงค้าง 7,848,155.88 ล้

กฎกระทรวงอนุญาตจำหน่าย ครอบครอง โคเคน-มอร์ฟีน-ฝิ่น

กฎกระทรวงอนุญาตจำหน่าย ครอบครอง โคเคน-มอร์ฟีน-ฝิ่น

วันนี้ (16 พ.ย. 2563) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงการอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 พ.ศ. 2563

ราชกิจจาฯ ประกาศฐานะการเงินไทยขาดทุนสะสม 1 ล้านล้านบาท

ราชกิจจาฯ ประกาศฐานะการเงินไทยขาดทุนสะสม 1 ล้านล้านบาท

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กระทรวงการคลัง รายงานฐานะการเงินไทยล่าสุด ขาดทุนสะสม 1,069,366,246,596 บาท วันนี้ (22 ต.ค.) เว็


โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชฯ ฐานประพฤติผิดอย่างร้ายแรง

โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชฯ ฐานประพฤติผิดอย่างร้ายแรง

> เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด
Load More