จุดจบสายพังค์!!!

จุดจบสายพังค์!!!

สถานการณ์ก่อนหน้านี้

สภาพล่าสุด ของเกื้อเพียวพังค์ โดนยำซะเละ

จุดจบสายแข็ง ไม่เฟี้ยว ข้าวเหนียวอย่าติดฟัน

Posted by Pemika Wongsurakarn on Thursday, June 20, 2019
0 Comments 0 Comments
0 Comments 0 Comments