บทความน่าสนใจ

นายจ้างบังคับเซ็นหนังสือลาออกต้องจ่ายค่าชดเชย

#ทนายรัชพล #ศิริสาคร #สายตรงกฎหมาย #กฎหมายสามัญประจำบ้าน #ชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม

นายจ้างบังคับเซ็นหนังสือลาออกต้องจ่ายค่าชดเชย

04/01/2021
มีอยู่หลายองค์กรที่อยากเลิกจ้างลูกจ้างแต่ไม่อยากจ่ายค่าชดเชย ก็เลยกดดันให้ลูกจ้างเซ็นหนังสือลาออกทั้งๆ ที่ลูกจ้างไม่ได้เต็มใจ ซึ่งจะถือว่าลูกจ้างลาออกเองไม่ได้

ศาลฎีกาเคยตัดสินไว้เลขฎีกาที่ 10265-10274/2558 นายจ้างเรียกลูกจ้างไปเคลียแล้วให้เซ็นหนังสือลาออก ศาลเชื่อว่า ลูกจ้างยังไม่ทันได้อ่านเลย ลูกจ้างจึงมีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายได้.กฎหมายไม่ได้ห้ามไม่ให้ไล่ลูกจ้างออก แต่ถ้าจะไล่ออกโดยลูกจ้างไม่ผิด นายจ้างจะต้องจ่ายค่าเสียหายที่เป็นธรรมแก่ลูกจ้างก่อน ถึงจะไล่ออกได้ เรื่องพวกนี้ ไม่ต้องรอตำรวจมาจับ แต่ถ้าคุณรู้แล้ว ก็ไม่ควรทำผิดกฎหมายต่อไป.

ทนายรัชพล ศิริสาครโทร 09-5756-3521.

ขอบคุณเจ้าของภาพ glassdoor ภาพประกอบเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับเนื้อหา
#ทนายรัชพล #ศิริสาคร #สายตรงกฎหมาย #กฎหมายสามัญประจำบ้าน #ชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม

0 Comments 0 Comments
0 Comments 0 Comments