ข่าว Covid-19

'ในหลวง' ทรงพระราชทานรถตรวจเชื้อโควิด-19 ลงพื้นที่ จ.ปทุมธานี

'ในหลวง' ทรงพระราชทานรถตรวจเชื้อโควิด-19 ลงพื้นที่ จ.ปทุมธานี

09/01/2564
น้ำพระทัยจาก 'ในหลวง' ทรงพระราชทานรถตรวจเชื้อโควิด-19 2 คัน ลงพื้นที่ จ.ปทุมธานี  ช่วยเหลือ ปชช.

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่แพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด
ได้ทรงพระราชทานรถตรวจโควิด-19 จำนวน 2 คัน ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ทำให้สถานการณ์การค้นหาผู้ป่วย ได้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

9 ม.ค.64
ที่ตลาดพรพัฒน์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี นายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรี
นครรังสิต นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี รศ.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์
รองอธิการบดี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกับ กรมควบคุมโรค ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์  (ทีเซลส์) ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) พัฒนาร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท, โรงพยาบาลเปาโล, โรงพยาบาลราชวิถี คณะแพทย์ รพ.รามา ศ.ดร.วสันต์ จันทราทิตย์ Mobile Chest X-Ray AI

ได้นำทีมเทคนิคการแพทย์ มาร่วมทำ swapโดยนำรถยนต์ที่ใช้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 พระราชทานของในหลวงรัชกาลที่ 10 จำนวน 2 คัน ลงพื้นที่ตลาดพรพัฒน์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อมาตรวจคัดกรองและเก็บตัวอย่าง การ Swab
จากเยื่อโพรงจมูก เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในแรงงานชาวต่างด้าวและคนไทย
ในพื้นที่ตลาดพรพัฒน์ ซึ่งเป็นพื้นที่กลุ่มเสี่ยงโดยวันนี้มีผู้เข้าตรวจ จำนวน 1,000 คน

เพื่อปฏิบัติการเชิงรุกสร้างความเชื่อมั่นและเน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อสำหรับ
รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อ
ชีวนิรภัย จำนวน 13 คัน ให้กระทรวงสาธารณสุขนำไปใช้ประโยชน์ ณ สำนักงานเขตสุขภาพ
ที่ 1-12 ทั่วประเทศ และเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บ ตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น โรงเรียน วัด ชุมชนแออัด และกลุ่มอาชีพเสี่ยงทั่วประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เชิงรุก

0 Comments 0 Comments
0 Comments 0 Comments