Coronavirus

สวทช.พบเจ้าหน้าที่ติด COVID-19 ปิดอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ 3 วัน

covid-19-nstda

สวทช.พบเจ้าหน้าที่ติด COVID-19 ปิดอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ 3 วัน

22/12/2020
สวทช.พบผู้ปฏิบัติงาน 1 คน ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ติดเชื้อ COVID-19 พร้อมตรวจหาเชื้อผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและให้กักตัว 14 วัน โดยปิดพื้นที่ 3 วัน เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ

วันนี้ (22 ธ.ค.2563) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ออกแถลงการณ์กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่สำนักงาน ว่า เนื่องด้วยในวันที่ 21 ธ.ค.2563 สวทช. โดยคณะกรรมการอำนวยการ COVID-19 สวทช. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กรณียืนยันการตรวจพบผู้ปฏิบัติงานในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยจำนวน 1 คน เข้ารับการรักษาตัวด้วยภาวะไข้ขึ้นสูง ณ โรงพยาบาลเอกชน เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2563

My image

ผลจากการตรวจสอบตามขั้นตอนทางการแพทย์ พบว่า ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวติดเชื้อ COVID-19 ขณะนี้ได้เข้าพักรักษาตัวตามกระบวนการในการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้สำนักงานฯ ขอแจ้งให้ทราบถึงการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

  • เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการสอบสวนทางระบาดวิทยาแล้ว และได้นำส่งผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง เข้ารับการตรวจคัดกรอง COVID-19 ต่อไปแล้ว หากกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดได้รับผลตรวจเป็น Negative จะให้กักตัวที่ที่พักอาศัยเพื่อสังเกตอาการเพิ่มเติมเป็นเวลา 14 วัน หรือหากผลการตรวจเป็น Positive จะส่งเข้าพักรักษาตัวตามกระบวนการในการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป พร้อมกับขยายวงการสอบสวนทางระบาดวิทยาอย่างต่อเนื่อง
  • กรณีผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำ ให้กักตัวที่ที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการอย่างต่อเนื่อง
  • ประกาศปิดพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 22-24 ธ.ค.2563 เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกพื้นที่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)

ทั้งนี้ สำนักงานฯ ให้ความสำคัญต่อมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและการควบคุมโรค เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้สอบทานมาตรการรักษาความสะอาดและแนวปฏิบัติของ สวทช. แล้วพบว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้จะได้แจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

My image

0 Comments 0 Comments
0 Comments 0 Comments