ข่าวทั่วไป

รวมรายชื่อ 23 โรงเรียน แต่งชุดไปรเวทไปเรียน 1 ธ.ค.นี้

รวมรายชื่อ 23 โรงเรียน แต่งชุดไปรเวทไปเรียน 1 ธ.ค.นี้

เพจนักเรียนเลวได้โพสต์ Facebook
กลัวไม่มีคนใส่ไปรเวทเป็นเพื่อน เช็กลิสต์ตามนี้ได้เลย รวมโรงเรียนที่จะมีนักเรียนแต่งไปรเวท
ไปโรงเรียนแน่นอน และมีองค์กรนักเรียนในโรงเรียนให้การสนับสนุน 1 ธันวา
มาสร้างประวัติศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน

รายชื่อโรงเรียนที่
มีทั้งหมด 23 โรงเรียน ประกอบด้วย


1.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
2.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
3.โรงเรียนกัลยาณวัตร
4.โรงเรียนสุรนารีวิทยา
5.โรงเรียนชลกันยานุกูล
6.โรงเรียนสารวิทยา
7.โรงเรียนหอวัง
8.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
9.โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
10.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11.โรงเรียนสตรีวิทยา
12.โรงเรียนบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี
13.โรงเรียนสตรีวิทยา 2
14.โรงเรียนศรียานุสรณ์
15.โรงเรียนมัธยมตากสิน
16.โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต
17.โรงเรียนเบญจมราชาลัย
18.โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
19.โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
20.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
21.โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
22.โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
23.โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

0 Comments 0 Comments
0 Comments 0 Comments