บทความน่าสนใจ

11 นิสัยของผู้ที่มีอาการซึมเศร้าแบบปกปิด

depressive

11 นิสัยของผู้ที่มีอาการซึมเศร้าแบบปกปิด

21/12/2020
"ปัญหาอย่างหนึ่งที่คนทั่วไปมักเข้าใจผิด มีความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทุกคนจะสามารถแสดงอารมณ์ที่เศร้าหมองหรือเสียใจของตนเอง ให้คนอื่นเห็นเหมือนรอยแผลที่ปรากฎขึ้นทางร่างกายหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บ แต่ในความเป็นจริงแล้ว มนุษย์เราไม่สามารถแสดงอารมณ์เช่นนั้นออกมาให้คนรอบข้างได้รู้กันทุกคน"  Lexi Herrick, Contributor นักเขียนและผู้อำนวยการ SEO

Lexi Herrick, Contributor นักเขียนและผู้อำนวยการ SEO

อาการซึมเศร้าแบบที่คนทั่วไปมักจะไม่สามารถรับรู้ได้ก็คือ คนป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าแบบปกปิด
บุคคลเหล่านี้มักจะต่อสู้กับสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของพวกเขาด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งพวกเขาบางคนอาจจะเคยได้เข้ารับการรักษาหรือไม่ก็ได้ แต่พวกเขาบางทีก็จะแบ่งปันความรู้สึกเหล่านี้ให้เพื่อนที่สนิทที่สุดบางคนรับรู้ แต่ปัญหาอย่างหนึ่งที่คนทั่วไปมักเข้าใจผิด และมีความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทุกคนจะแสดงจะสามารถแสดงอารมณ์ เศร้าหมองหรือเสียใจของตนเอง ให้คนทั่วไปเห็นเหมือนรอยแผลที่ปรากฎขึ้นทางร่างกายหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บ แต่ในความเป็นจริงแล้ว มนุษย์เราไม่สามารถแสดงอารมณ์เช่นนั้นออกมาให้คนรอบข้างได้รู้กันทุกคน

จะมีคนสองประเภทที่หลังจากอ่านบทความนี้ คือ
1.คนที่พบว่าตัวเองพร้อมที่จะเข้าใจคนที่พวกเขารัก
2.คนที่เห็นตัวเองมากขึ้นผ่านการแสดงออกทางนิสัยเหล่านี้

This fluffy weirdo...I love him🤣🤷‍♂️😍📸😁🙏🇷🇴
Photo by Victor Serban / Unsplash

1. พวกเขาอาจจะพยายามแสดงออกถึงความร่าเริง หรือทำตัวให้เหมือนเป็นคนปกติทั่วไป
ความคิดที่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าทุกคนจะต้องจมปลักและมีบุคคลิกที่ดูหม่นหมอง อาจจะไม่เป็นความจริงเสมอไป อาการซึมเศร้าเป็นมากกว่าอารมณ์ ผู้ที่อยู่กับภาวะซึมเศร้าบางคนจะสามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์ของตนเอง ให้เป็นคนที่ดูเหมือน "มีความสุข" ที่สุด บ่อยครั้งผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าพยายามปรับบุคคลิกตนเองให้เป็นเชิงบวกเพื่อคนรอบข้างหรือสาธารณะชน โดยเขามักจะไม่คำนึงถึงจิตใจภายในของตนเอง นั่นเป็นเพราะมนุษย์เราไม่มีใครอยากทำให้คนรอบข้าง ผิดหวังแม้ว่านั่นจะหมายถึงการซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงของเขาก็ตาม

My image

2. พวกเขาอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนิสัยหรือพฤติกรรมในการใช้ชีวิต
การการรักษาภาวะซึมเศร้านั้นมีหลายวิธีด้วยกัน ได้แก่ การบำบัดหรือใช้ยารักษา อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากสิ่งเหล่านั้นแล้ว ก็ยังจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า เพื่อรักษาสภาพจิตใจของพวกเข้าในการใช้ชีวิตประจำวัน อาจจะออกมาในรูปแบบของการเล่นดนตรี ออกกำลังกาย การขับรถ การเดินหรืออะไรก็ตาม ที่สามารถทำให้พวกเขาพาตัวเองกลับเข้าสู่สังคมปกติได้ ซึ่งจะตรงกับผู้มีภาวะซึมเศร้าแบบปกปิดส่วนมากที่จะพยายามจะฟื้นฟูความรู้สึกภายใจจิตใจของเขาด้วยตนเอง

A tabby cat laying on a rug. The room is lit up with neon lighting and the cat is illuminated with purple and turquoise light. He is looking to the left. The cat’s name is Ash
Photo by A Cruikshank / Unsplash

3. พวกเขาอาจมีปัญหากับการถูกทอดทิ้ง
ผู้ที่เคยเป็นภาวะซึมเศร้าบางทีก็เหมือนก็เหมือนจะสร้างภาระให้คนที่อยู่ใกล้ชิดที่สุด หรือคนรอบข้าง เมื่อเขาจะปล่อยให้คนเหล่านั้นเข้าถึงในจุดที่เห็นการดิ้นรนหรือความคิดที่อาจจะดูผิดเพี้ยนทางการแสดงออกหรือด้านอารมณ์ที่ไม่เหมือนคนปกติทั่วไป แม้ว่าจะเป็นการยากที่จะตำหนิที่บางทีสิ่งเหล่านั้นจะทำให้คนรอบข้างตีหัวออกห่างจากไป แต่นั่นจะสร้างบาดแผลที่รุนแรงต่อความรู้สึกที่เขาถูกทอดทิ้ง และเขาจะหล่อหลอมปิดบังความรู้สึกของตัวเอง มีความลับต่อคนที่พวกเขารัก เพราะนั่นจะไม่ทำให้เขาต้องอกหักหรือเสียใจ อาจจะยังดีกว่า เขาแสดงความเป็นตัวเองแล้วจะทำให้คนรอบข้างรู้สึกไม่ดี ไม่อยากอยู่ร่วมด้วย

4. พวกเขาเหล่านี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง "ปิดบัง"
เรื่องที่ผู้ป่วยซึมเศร้าปิดบังนั้น อาจเป็นอะไรก็ได้ เช่นบาดแผลตามร่างกาย ไปจนถึงสาเหตุไม่ยอมกินอาหารเย็น ผู้ที่อยู่กับภาวะซึมเศร้าในรูปแบบต่างๆมักจะประสบกับความยากลำบากหลายอย่าง ต่อการใช้ชีวิตด้วยความปกติของการใช้ชีวิตประจำวัน พวกเขารู้ว่าควรพูดหรือแสดงออกแบบไหน เพื่อหลีกเลี่ยงความสนใจจากคนรอบข้างต่อความรู้สึกเหล่านั้น บ่อยครั้งที่พวกเขาไม่ต้องการให้คนอื่นรับรู้ว่าพวกเขากำลังรู้สึกด่ำดิ่งอยู่ จึงซ่อนและปิดบังความรู้สึกของตนเอง

This is Chip — Chip likes to sleep. We recently got two adorable 6 week old kittens and they absolutely love to wrestle, play and, of course, nap. This photo perfectly captures this young cat’s chill personality and encourages us all to take a moment to relax.
Photo by Jonathan Fink / Unsplash

5. พวกเขามักจะมีพฤติกรรมการนอนและการกินที่ผิดปกติ
บางทีสิ่งเหล่านั้นเหมือนจะเป็นสัญญาณหรือปัจจัยเล็กๆที่จะมีผลร้ายแรงตามมา ผู้ที่อยู่กับภาวะซึมเศร้าในไม่เปิดเผยทางบางครั้งสามารถปล่อยให้สัญญาณเล็กๆ น้อยๆ ถึงการนอนมากเกินไปหรือน้อยเกินไปจากปกติ หรือการกินน้อยมากหรือน้อยเกินไป ซึ่งโดยปกติแล้วการกินและนอนแบบปกติเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อสุขภาพการและจิตใจของมนุษย์ ที่จะทำให้ควบคุมความรู้สึกให้เป็นปกติได้ อาการซึมเศร้าจะสร้างปัญหาหรือหนักขึ้น ถ้าเขามีปัญหาในเรื่องการกินหรือนอนที่ไม่ปกติ

My image

6. พวกเขาอาจเข้าใจสารต่างๆที่นำเข้าร่างกายตนเองได้ดีกว่าปกติ
คนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะรู้ดีว่าถ้าเขาดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้รู้สึกหดหู่ และยิ่งดื่มมากจะทำให้สภาพจิตใจสภาพจิตใจย่ำแย่กว่าคนทั่วไป พวกเขารู้ดีว่าคาเฟอีนและน้ำตาลอาจจะทำให้รู้สึกดี พวกเขาจะรู้ว่ารับสารอะไรเข้าร่างกายแล้วแล้วมีผลต่อตัวเองอย่างไร เพราะสารที่ได้รับเข้าไปนั้น พวกเขาสามารถรับรู้ได้ไวกว่าปกติทั่วไป เพราะสิ่งเหล่านั้นเองจะส่งผลต่อจิตใจเขาโดยตรง

7. พวกเขาตะหนักถึงการมีชีวิตอยู่และความตายเป็นประจำ
คนที่เป็นโรคซึมเศร้าที่รู้สึกอยากฆ่าตัวตายทุกคน อย่างไรก็ตามภาวะซึมเศร้ามักก่อให้เกิดกระบวนการคิดที่เป็นเอกเทศและมีความซับซ้อนเกี่ยวกับชีวิตมากกว่าปกติ บางทีเขาจะคิดถึงความตายมันอาจจะเกิดขึ้นแค่เสี้ยวหนึ่งเมื่อเกิดความสิ้นหวัง และเมื่อเขาตระหนักถึงการดำรงอยู่หรือตามหาคำตอบของชีวิต บางทีความคิดของเขาก็จะลากให้ดิ่งไปสู่ความคิดที่อันตรายอยู่บ่อยครั้ง

8. พวกเขามักจะมีความสามารถพิเศษและถนัดในการแสดงออกบางเรื่อง
ศิลปินนักดนตรีและผู้นำได้สร้างแรงบันดาลใจและมีอิทธิพลทางความคนต่อคนทั่วไป ก็อาการทางจิตเช่นกัน บางทีก็แสดงออกมาในรูปแบบการแสดงออกมีค่อนข้างขัดแย้ง เพราะการมีอารมณ์ลึกซึ้งอย่างจริงจังทางจิตใจนั้น อาจนำไปสู่ความยิ่งใหญ่ที่ลึกซึ้งได้เช่นกัน คนที่อยู่กับภาวะซึมเศร้าที่อาจมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่พวกเขาอาจจะแสดงออกในแบบที่ไม่คนทั่วไปไม่คาดคิด พวกเขามักจะหมกหมุ่นอยู่กับภายในจิตใจของตน ที่มีทั้งด้านดีและไม่ดีของเขา พวกเขาสามารถแสดงออกมาให้รู้สึกได้ผ่านอารมณ์ที่เศร้าหมอง

My image

Photo by Uriel Soberanes / Unsplash

9. พวกเขามักจะค้นหาจุดมุ่งหมายในชีวิต
มนุษย์ทุกคนต้องการจุดมุ่งหมายในชีวิต เราอยากรู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นคุ้มค่า เราอยากรู้ว่าเรากำลังก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง แต่ผู้ที่อยู่กับภาวะซึมเศร้าที่มองไม่เห็นก็ต้องการสิ่งนี้เช่นกันและเขาก็พยายามต้องการสิ่งเหล่านั้นมากกว่าคนปกติอยู่เสมอ ความรู้สึกไม่เพียงพอและความกลัวนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับคนที่มีจิตใจหดหู่ คนที่มีภาวะซึมเศร้าแอบแฝงมักจะพยายามชดเชยความอ่อนแอภายในจิตใจให้กับชีวิตเขาเสมอ แม้บางทีพวกเขาก็เปลี่ยนทิศทางไขว้เขวไปบาง แต่พวกเขาก็ยังพร้อมจะแสวงหาความสุขที่แท้จริง พวกเขายังมุ่งมั่นค้นหาสิ่งนั้นให้ตนอยู่เสมอ

10. ในบางครั้งพวกเขาจะส่งเสียงร้องอย่างแผ่วเบาเพื่อขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง
แม้มนุษย์ปกติที่รู้ถึงจิตใจและความรู้สึกของตนเอง บางทีก็ยังต้องการความช่วยเหลือได้ เสียงความรู้สึกบางทีก็มองข้ามไป บางครั้งมันก็ไม่ปลอดภัยสำหรับคนที่จะเป็นโรคซึมเศร้าด้วยตัวเอง การสื่อสารของเขามีหลายแบบ บางครั้งพวกเขาจะเปิดใจและพยายามยื่นมือออกไปหาคนรอบข้าง นั้นอาจจะเป็นช่วงที่เขาต้องการกำลังใจเป็นอย่างมาก เขาพยายามจะทอดสะพานเพื่อไปหาคนที่มีความรู้สึกและอารมณ์แตกต่างจากตน พวกเขาบางทีก็ไม่กล้าที่จะสร้างความใกล้ชิดและไว้ใจคนเหล่านั้น บางคนก็เลือกที่จะปิดบังความรู้สึกตนเองไปเลยก็มี

Photo by Raychan / Unsplash

11. พวกเขาแสวงหาความรักและการยอมรับจากคนรอบข้างเช่นเดียวกับทุกคน
การที่เขาปกป้องโลกส่วนตัวของเขาด้วยวิธีที่ไม่ดีในบางทีไม่ใช่ความรู้สึกที่ไม่จริงใจต่อผู้ที่คบหา แต่ผู้ที่อยู่กับภาวะซึมเศร้าจะปกป้องจิตใจของตนเองต่อสิ่งภายนอก นั่นเป็นการปกป้องจิตใจของพวกเขา ปกป้องคนรอบข้าง และปกป้องความฝันของเขา บางคนที่อ่านเรื่องนี้อาจรู้สึกเชื่อมโยงกับนิสัยเหล่านี้อย่างน่าขนลุก ไม่ว่าคุณจะได้รับการรักษาอาการซึมเศร้าหรือเพียงแค่รักษาตัวเองอยู่นั่น คุณก็รู้ดีว่าการรู้สึกโดดเดี่ยวเกิดขึ้นได้ง่ายเพียงใด

บทความนี้จะเกี่ยวกับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าที่มองไม่เห็น ซึ่งในความจริงก็คือภาวะซึมเศร้าส่วนใหญ่ไม่สามารถมองเห็นได้ธรรมชาติของมนุษย์เรา เราอยู่ในโลกที่กระตุ้นให้เราซ่อนและปิดบังความรู้สึกตนเองต่อสิ่งรอบข้าง แต่นิสัยและแรงจูงใจโดยลึกในจิตใจเขานั้น ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าที่ปกปิดตัวเองก็ค้นหาความรักและการยอมรับจากคนรอบข้างเหมือนทุกคนเช่นกัน

My image

huffpost.com

0 Comments 0 Comments
0 Comments 0 Comments